Ustawa o opiece nad dzieckiem do lat 3

Oceń artykuł: +-
Ocena: Bardzo dobre (13 głosy)
Drukuj
Ustawa o opiece nad dzieckiem do lat 3

W dniu 23 lutego podczas konferencji dotyczącej opieki nad dzieckiem do lat trzech Prezydent podpisał tak zwaną "Ustawę żłobkową". Ustawa, będąca częścią rządowego programu Maluch, jest kolejną inicjatywą rządu, mającą na celu zreformowanie systemu opieki i edukacji dzieci do trzeciego roku życia. Projekt już od samego początku wzbudzał spore kontrowersje, przyjrzyjmy się więc dokładniej planowanym zmianom, wynikającym z nich korzyściom oraz potencjalnym problemom.

Żłobki

Dotychczas pozostawały one pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia jako ZOZy: Zakłady Opieki Zdrowotnej. Oznaczało to, że aby założyć taką placówkę należało spełnić rygorystyczne wymogi sanitarne, budowlane oraz higieniczne. Ustawa wprowadza w tej kwestii znaczące zmiany: żłobki przechodzą pod opiekę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zmieniają się także wymagania kadrowe: dotychczas w żłobkach zatrudniany był jedynie personel medyczny. Ustawa dopuszcza możliwość sprawowania opieki nad dziećmi nie tylko przez pielęgniarki i położne, ale także przez opiekunki dziecięce, nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i pedagogów opiekuńczo-wychowawczych. Opiekunem w żłobku może być od teraz również osoba posiadająca wykształcenie co najmniej średnie, która posiada minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat trzech oraz ukończyła szkolenie przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.

Żłobek musi posiadać co najmniej dwa pomieszczenia, w tym jedno przeznaczone do odpoczynku; maksymalny czas pozostawania dziecka w żłobku to 10 godzin dziennie. W szczególnych przypadkach można wydłużyć ten wymiar - za dodatkową opłatą.

Kluby dziecięce

Klub dziecięcy musi posiadać przynajmniej jedno pomieszczenie. Maksymalny czas opieki nad dzieckiem to 5 godzin. Wymagania personalne dotyczące sprawowania opieki nad dziećmi w tak zwanym klubie dziecięcym będą teraz takie same, jak w żłobkach. Na jednego opiekuna może przypadać maksymalnie ośmioro dzieci.

Opiekun dzienny

Może nim zostać osoba zatrudniona przez gminę na podstawie umowy o świadczenie usług. Może sprawować opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia życia. Do jego zadań należy zapewnienie podopiecznym warunków bytowych zbliżonych do domowych, zapewnienie opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. Dzienny opiekun może zajmować się maksymalnie trojgiem lub pięciorgiem dzieci, w zależności od szczegółowych warunków sytuacyjnych.

Aby zostać dziennym opiekunem należy ukończyć specjalistyczne szkolenie lub posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi do lat trzech przez okres co najmniej jednego roku bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun. Opiekun dzienny musi także posiadać warunki lokalowe umożliwiające bezpieczną opiekę nad dzieckiem.

Niania

Według ustawy niania jest osobą fizyczną sprawującą opieką nad dziećmi na podstawie umowy o świadczeniu usług, zwanej również "umową uaktywniającą". Ustawa reguluje kwestie finansowe: składki na ubezpieczenia opłacać będzie ZUS od podstawy, stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku nadwyżki rodzic dopłaca do składek.

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nianię powinien zgłosić zatrudniający ją rodzic. Aby to zrobić, rodzic sam musi być osobą pracującą na podstawie umowy cywilnoprawnej, zaś dziecko nie może jednocześnie być umieszczone z żłobku, klubie dziecięcym bądź pod opieką dziennego opiekuna.

Umowa uaktywniająca powinna zawierać między innymi informacje o czasie i miejscu opieki, obowiązkach i wysokości wynagrodzenia. 

Podsumowanie

Ustawa zacznie obowiązywać dopiero kilka tygodni po opublikowaniu jej w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenia dotyczące wykonywania zaleceń ustawy dopiero powstają. O wszelkich zmianach w tej kwestii będziemy informować na bieżąco w ramach Centrum Informacji Niania.pl

Anna Karcz, Sylwia Wanot

serwis Niania.pl

O wszelkich zmianach związanych z wprowadzaniem ustawy będziemy informować za pomocą Centrum Informacji Niania.pl

Oceń artykuł: +-
Ocena: Bardzo dobre (13 głosy)
Drukuj

Najnowsze komentarze

Podyskutuj na forum »

Katarzyna M.
29.11.2015 13:22

Mam pytanie, ponieważ się kompletnie na tym nie znam:

jeżeli zarabiam miesięcznie 1100zł (taką kwotę deklaruje mama dziecka do ZUS), po odtrąceniu 158,40zł miesięcznie na poczet podatku zostaje mi na rękę 941,6zł, to podatek za 2015 jaki będę musiała zapłacić wynosić będzie 1.344zł po odtrąceni kwoty wolnej od podatku? Wyliczyłam tą kwotę na podstawie wcześniejszych postów:

13.200x20%=2640

13.200-2640=10.560

10.560x18%=1900.8

1900,8 - 556,02 (kwota wolna od podatku) = 1344zł 

dobrze to zrozumiałam? 


Bożena R.
25.07.2013 19:08

 

Dziwne pytanie. Dopóki jesteś chora i jesteś pod kontrolą lekarza czyli masz wystawiane L-4 to ZUS wypłaca chorobowe. Musisz liczyć się z tym, że rodzice zaczną szukać nowej niani.

Dodam jeszcze, że jeżeli rodzice w referencjach zaznaczą przyczynę rozwiązania umowy, to kolejni mogą żądać zaświadczenia lekarskiego o Twojej sprawności.

A tak swoją drogą...jesteś obecnie rehabilitowana, jesteś na L-4, czeka Cię operacja...i szukasz pracy?

 


Sylwia B.
25.07.2013 18:02

Witam jak to jest jeżeli poszłąm na chorobowe,ponieważ mam problem z barkiem prawym i nie mogę opiekować się dzieckiem bo mi ręka odmawia posłuszeństwa i boję się ,ze zrobie dziecku krzywdę.Poinformowałam rodziców i wyrazili tak samo opinie jak ja ,z nie powinnam pracowac.Mam skierowanie na rehabilitację i miesiąc zwolnienia L 4 ,lekarz zapewnił mnie ,że powinnam się operować,ale to już inna bajka.Napiszcie jak ZUS to potraktuje pozdrawiam Sylwia z Krakowa


Elzbieta P.
11.06.2013 19:49

Najlepiej zapytaj w swoim US.


Iwona P.
11.06.2013 19:13

Dziś dzwoniła do mnie ksiegowa i chyba bede musiała kupić kase fiskalną bo niby od marca tego roku trzeba posiadac  nianie jak i gospodynie domowe muszą posiadac